Mengenal Buah

Nama : Mengenal Buah

Tujuan : memberikan edukasi kepada anak-anak TK/SD mengenai nama buah yang ada disekitar mereka. Selain itu, memberikan pemahaman manfaat dan kandungan yang ada di dalam buah tersebut.  Power point interaktif ini dapat dijadikan alternatif media pembelajaran untuk mengenalkan anak mengenai nama-nama buah dan kandungannya. Media ini disertai quiz yang dapat melatih sejauh mana kemampuan pemahaman anak.

Sasaran : Umum (Anak sekolah)

Deskripsi : 

Power point interaktif dapat digunakan sebagai option media pembelajaran. Didalam media ini diberikan beberapa menu yang dapat dipilih oleh anak untuk belajar. Terdapat menu untuk mengetahui pengertian buah, macam-macam buah, manfaat mengkonsumsi buah dan disediakan quiz untuk melatih kemampuan mereka setelah mendapatkan materi.

Oleh :
Anisah Dwi Ningrum
Share Project:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *